Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management

Společnost MCN, o.p.s. získala finanční podporu na realizaci projektu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt se skládal z pěti aktivit:

Projekt byl určen pro představitele měst, obcí a městských částí. Cílem projektu bylo posílit a zkvalitnit veřejné služby výměnou zkušeností v oblasti péče o životní prostředí. Partnerem projektu bylo švýcarské město Basilej.

Konečné zhodnocení projektu
„Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“

Cílem projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“, který společnost MCN,o.p.s. realizovala v roce 2011 ve spolupráci se svým partnerem, městem Basilej, a který byl podpořen z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, bylo navázání partnerské spolupráce a výměna zkušeností mezi švýcarskými a českými zástupci veřejné správy, a to posuzováním a konzultacemi konkrétních projektových záměrů či získáním potřebných informací o fungování veřejné správy v obou zemích v tematicky definované oblasti. Tyto iniciativy měly, a především budou mít pozitivní dopad na zkvalitnění veřejných služeb v oblasti péče o životní prostředí.


Účelem projektu bylo získat nové informace na základě přípravy konkrétních projektů, které zapojení aktéři připravují v oblasti odpadového a energetického managementu a v dalších oblastech životního prostředí. Významnou iniciativou bylo získávání zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje a aplikace metod místní Agendy 21.


Hlavními aktivitami projektu byly studijní cesty pro představitele veřejné správy obou partnerských zemí. Studijní cesta do České republiky se uskutečnila ve dnech 6. – 10. 6. 2011. Švýcarští odborníci připravili zajímavý program na celostátní konferenci a navštívili mnoho zajímavých míst – Sluneční park Strašice, soubor dvanácti pasivních domů společnosti ATREA s.r.o. v Koberovech, Chráněnou krajinnou oblast Český ráj, města Benátky nad Jizerou, Český Brod, Kolín a Kutnou Horu. Všude jim byl představen koncepční přístup a konkrétní realizované projekty v oblasti odpadového a energetického managementu. Studijní cesta do Švýcarska se konala ve dnech 2. – 7.10.2011. Zúčastnilo se jí 20 zástupců českých municipalit. Hlavním cílem cesty bylo město Basilej, ale česká delegace měla možnost navštívit i jiná města v blízkosti Basileje (Lörrach, Riehen, Curych a další). Účastníci byli seznámeni se zcela ojedinělými projekty v oblasti využívání energií, ale i s běžnou praxí řešení oblasti energetického a odpadového managementu v jednotlivých městech. Účastníci si odnášeli nejen nové poznatky, ale také inspiraci a motivaci pro realizaci nových projektů a přístupů ve svých municipalitách.


Kromě studijních cest byly uskutečněny také další aktivity. Celostátní konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“ se uskutečnila za účasti švýcarských odborníků a velkého zájmu ze strany českých municipalit a neziskových organizací. Po uskutečnění obou studijních cest byly realizovány workshopy v českých městech (Praha 9, Bakov nad Jizerou, Planá nad Lužnicí), jejichž účelem bylo představit aktuální možnosti podpory projektů v oblasti odpadového a energetického hospodářství, konzultovat jednotlivé projektové záměry a najít možné cesty k jejich realizace. Během workshopů byly představeny některé příklady dobré praxe získané ve Švýcarsku nebo v České republice.


Poslední aktivitou projektu je brožura, která si klade za cíl zprostředkovat bohatou strukturovanou nabídku více či méně inovativních nápadů implementace místní Agendy 21 v České republice a ve Švýcarsku. Brožura nepřináší konkrétní návod na realizaci akcí, jejím hlavním posláním je inspirovat.

Zpráva ze studijní cesty švýcarské delegace v České republice

V rámci projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“, který získal finanční podporu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, navštívila Českou republiku v termínu 6. – 10. června 2011 čtyřčlenná švýcarská delegace, představitelé veřejné správy kantonu Basilej.

Program studijní cesty byl rozdělen do čtyř dnů a byl zaměřen na energetický a odpadový management. Součástí studijní cesty byla konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“.

Pondělí 6.6.2011

Švýcarskou delegaci přivítala v pondělí dopoledne na pražském letišti Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. Po ubytování v hotelu v centru Prahy následoval společný oběd, při kterém probíhala neformální diskuse na téma dopravy ve větších městech, ze které vyplynuly následující závěry:

– zastupitelé města Basilej rozhodli o nákupu několika elektromobilů

– ze strany radnice je v Basileji finančně podporován nákup elektro-bicyklů a elektro-skútrů (kompenzace 10% z ceny)

– pan Jacek Rokicki, pracovník odboru rozvoje města a kantonu Basilej, jezdí pravidelně do práce na kole a na služebních cestách využívá elektromobilu

– zastupitelé města Basilej v současnosti zvažují zavést praxi ze Stockholmu, kde mají občané města nárok na parkování ve městě zdarma, pokud si zakoupí vůz s ekologickým provozem tj. elektromobil nebo kombinovaný motor s využitím provozu na elektrický pohon nebo plyn

– v současné době je ve Švýcarsku trend snižování počtu automobilů/domácnost, v rámci jedné domácnosti se prosazuje přístup jednoho automobilu v kombinaci s elektro bicyklem nebo elektro skútrem a je zde prosazován tzv. přístup „share“, že např. 2 domácnosti mají 1 vůz ve společném vlastnictví a je dohoda, ve které dny je která rodina bude používat.

Po obědě se švýcarští experti vypravili navštívit Sluneční park Strašice, kde společnost American Way Solar postavila v areálu bývalých kasáren Vědecko-Technologický Park v hodnotě téměř půl miliardy korun. Jedná se o jediný park svého druhu v Evropě. V roce 2009 bylo započato s výstavbou I. etapy, která byla dokončena začátkem roku 2010 (výkon činil 1 MGW). Dále pokračovala II. etapa výstavby, která skončila do konce roku 2010. Celkový výkon parku činí 3 MGW. Od začátku roku 2011 vyrobil park cca 1150 MWh.

Zajímavosti z exkurze:

– v parku lze vidět největší v současnosti vyráběný tracker Titan pro celkem 180 panelů (33kW)

– v parku se nachází 20 různých fotovoltaických technologií a umístění (úhlů), automatické naklápění panelů

– trackery sledují pohyb slunce po obloze a tím udržují co nejideálnější polohu fotovoltaických panelů vůči slunci. V parku se nacházejí 3 typy trackerů: jednoosé (otáčejí se kolem jedné osy – zvýšení účinku o cca 25-30% vůči panelům pevně instalovaným), dvouosé (naklání se kolem dvou os, zvýšení účinku o cca 35% oproti pevné instalaci) a koncentrátory (tracker je kombinovaný se speciálními zrcadly nebo čočkami, tato instalace zvyšuje účinnost více než o 50%)

– v zimním období není problém s výrobou elektrické energie při nízkých teplotách, naopak čím nižší teplota, tím větší účinnost o cca 22% oproti slunečnímu svitu v létě

– sluneční park využívá systém tzv. Zelených bonusů, vyrobenou elektřinu částečně spotřebují pro svůj provoz a přebytek dávají do sítě

– životnost panelů je odhadována na cca 30 let s tím, že po 10 letech klesá jejich účinnost o 10%, za 20 let používání je jejich účinnost na 80%

– státem daná garance výkupní ceny je minimálně 15 let

– návratnost investice se předpokládá cca 10 – 11 let, tržby za prvních 5 měsíců činily cca 11 mil. Kč

Švýcarští experti se živě zajímali o problematiku instalace fotovoltaických panelů na budovy a možnosti využití zrcadel a čoček pro zvýšení účinnosti. Tento kombinovaný způsob bohužel není vhodný pro městskou zástavbu z důvodu možnosti oslňování zrcadly při slunečním svitu.

Po celou dobu exkurze byl naším průvodcem pan Jiří Friedrich ze společnosti Sluneční park, a.s., který trpělivě zodpovídal na všechny položené dotazy švýcarských expertů. Ve večerních hodinách byli experti dopraveni zpět do hotelu v Praze, po cestě měli možnost sledovat malebnou krajinu Brdských a Křivoklátských lesů.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         solární park ve Strašicích

·         používání novodobých solárních systémů na nepoužívaných vojenských základnách

 Co se vám nejvíce líbilo?

·         Naše delegace byla velmi přátelsky přijata Ing. Šárkou Krosovou, která se o nás celý den výborně starala. Překladatelka Hana Sklenářová velmi dobře překládala a tím usnadnila konverzaci. Srdečný dík.

·         Kombinace nádherné přírody a úžasného klidu s novými technologiemi, která ukazuje cestu do budoucnosti.

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Ve výrobě solární energie je Švýcarsko, pokud to dokážu posoudit, méně vyspělé než Česká Republika. Od problémů s Fukušimou je stále více diskutována možnost ukončení provozu atomových elektráren a tím i vzestup obnovitelných energií.

·         Zákonem dané množství napájení solárním proudem za stanovenou cenu. Mimoto také podpora každé domácnosti, která se zajímá o alternativní zdroje energie.

Úterý 7.6.2011

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.

Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý. Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska – energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.

Mezi nejzajímavější odpolední prezentace patřily: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary – Příklady dobré praxe – odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. – Příklady dobré praxe – veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.

Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         velmi mě zajímaly příklady, kterými motivujete občany ke třídění odpadu

·         zajímavé přístupy různých praktik především v oblasti recyklace

·         aktivní dny životního prostředí/dny zdraví na školách a s celými obcemi

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Bylo velmi zajímavé slyšet, s jakými problémy a úkoly se potýkají české obce a jak postupují při jejich řešení. Velmi přátelská prohlídka s panem starostou Zbyňkem Richterem (MČ Praha – Dolní Počernice) byla příjemným ukončením konference.

·         Nádherné okolí Společenského a kulturního centra v Dolních Počernicích a místo konání jako takové.

·         Příklady dobré praxe z města Tábor, které se snaží být dobrým příkladem a různými způsoby dbá o životní prostředí (recyklace papíru, elektrická auta, atd.).

Co si myslíte že, máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Myslím si, že obecní úřady ve Švýcarsku jsou samostatnější a tím je jejich rozhodování rychlejší.

·         Odstraňování odpadů a recyklace jsou všeobecně řízené tak, aby neměla každá obec svůj vlastní systém.

·         Vzdělávání o životním prostředí je bezplatně dostupné téměř pro všechny školy, ne pouze v jednotlivých obcích. Pusch se pro to zasazuje a hledá různé finanční partnery, kteří tuto výuku umožňují.

Fotodokumentace

Středa 8.6.2011

První celodenní exkurze byla zahájena v Koberovech ve Školícím středisku společnosti ATREA s.r.o., které je součástí souboru dvanácti pasivních domů. Jde o vůbec první hromadně realizovanou experimentální výstavbu s dodržením parametrů energeticky pasivních objektů v ČR.

Přijetí švýcarské delegace Ing. Petrem Morávkem, CSc., Ing. Petrem Dusilem a Ing. Zdeňkem Zikánem bylo profesionální, velmi přínosné a příjemné. Prezentace technických parametrů a samotného principu pasivní výstavby vzbudila živou diskusi mezi oběma stranami. Diskutovalo se o udržitelnosti a ekologickém přínosu výstavby ze dřeva, které je však potřeba dovážet, diskutovalo se o cenách energie a o alternativních zdrojích energie. Švýcarské hosty návštěva a prezentace pasivních domů velmi zaujala, ocenili nejen snahu posunout výstavbu v České republice směrem k pasivním standardům, ale také způsob, jakým byli zástupci firmy ATREA s.r.o. přijati.

Druhá část exkurze se odehrávala v nedalekém skalním městě mezi Besedicemi a Malou Skálou. Krásnou přírodou chráněné krajinné oblasti delegaci provedli Ing. Jan Mocek, ředitel Správy CHKO Český ráj, a RNDr. Zdeněk Mrkáček, zoolog-ornitolog. V průběhu více než dvouhodinové procházky byla v terénu představena činnost Správy CHKO (likvidace invazivních druhů rostlin, monitoring ohrožených druhů, vzdělávání veřejnosti budováním naučných stezek a pořádáním exkurzí či výstav, řízení ve věci vydávání souhlasů k umisťování a povolování staveb, sčítání netopýrů, mapování přírodních biotopů, spolupráce se školami, firmami a dalšími organizacemi na úklidu Českého ráje apod.), samotná chráněná krajinná oblast (její rozloha, geologická stavba, přírodní a kulturní dědictví) i její bohatství – a to jak rostlinné, živočišné, geologické, tak kulturní. Inspirativní bylo poslouchání hlasů ptactva, procházka skalním bludištěm i výhled ze skalních věží. Mnohé členy delegace překvapil výskyt kriticky ohrožených druhů ptáků – orla mořského, jeřába popelavého a sokola stěhovavého. Na konci prohlídky členové delegace obdrželi informační materiály o CHKO a knížku fotografií fauny a flory Českého ráje, jejímž autorem byl jeden z našich průvodců.

Poslední zastávkou středeční exkurze bylo Město Benátky nad Jizerou, kde delegaci, i přes značně pokročilou denní dobu, přijal starosta Jaroslav Král, místostarosta RNDr. Pavel Štifter a Miroslav Kochman z odboru pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Návštěva byla zahájena prohlídkou interaktivní expozice Pánů z Dražic, Tycha Brahe, Jana z Werthu a Keltů. Poté pan starosta prezentoval hlavní aspekty péče o životní prostředí ve městě – od péče o zeleň, rekultivace parků, rekonstrukce starých cest, vodní hospodářství, přes sanace ekologických zátěží, zlepšení kvality ovzduší, protipovodňová opatření až po odpadové hospodářství, jehož struktura zajímala švýcarskou delegaci nejvíce.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         Velmi zajímavá byla návštěva pasivních domů v Koberovech. Ing. Petr Morávek a jeho tým nám velmi dobře vysvětlili jejich strukturu.

·         opravdu dobré přístupy k výstavbě udržitelných domů

·         environmentální management Města Benátky nad Jizerou

Co se vám nejvíce líbilo?

·         procházka nádhernou chráněnou krajinnou oblastí byl úžasný zážitek

·         Ráj!

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Pasivní domy jsou ve Švýcarsku stavěny zatím jen málo. V kantonu Basilej nařizuje nový zákon, že nové stavby musí dosáhnout minimálního energetického standardu. Pro domy které tomuto standardu odpovídají je vyplácena podpora.

·         používání solárních systémů (více rozšířené) a podpora jejich zřizování

·         zpopelnění domovních odpadů místo přímého ukládání

·         Spalujeme odpady v zařízeních na spalování odpadů s čištěním spalin. Následně jsou odpady uloženy a popel (zbytky spalování uhlí, ropy, rašeliny, získané pomocí elektrofiltrů) je uložen do podzemních úložišť. Při spalování se znovu získává energie.

Fotodokumentace

Čtvrtek 9.6.2011

Druhá celodenní exkurze byla zahájena ve Městě Český Brod. Švýcarskou delegaci přijal v provozovně kogenerační jednotky zástupce společnosti Energie AG, Městské tepelné zařízení Kolín, s.r.o. pan Petr Sedláček, manažer kvality a vedoucí provozovny v Českém Brodě. Společnost se mimo jiné zabývá výrobou a rozvodem tepla, výrobou elektřiny a poskytováním technických služeb. Je držitelem certifikátu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001 a je řádným členem Cechu topenářů a instalatérů ČR. Pan Sedláček seznámil švýcarské hosty s technickým řešením, provozem a účinností celého zařízení. Švýcarští odborníci aktivně diskutovali a podávali návrhy na vylepšení celého systému, jeho účinnosti a realizaci úsporných opatření. Exkurze trvala přibližně 1 hodinu. Poté všichni odjeli do Kolína, ve kterém bylo přichystáno přijetí na radnici a seznámení se základním fungováním města.

Delegaci přijal Mgr. Vít Rakušan, starosta města Kolín a ing. Martin Tichý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Pan starosta krátce představil město a jeho hlavní přednosti, ale také problémy. Delegace byla seznámena se systémem fungování energetického a odpadového hospodářství ve městě. Diskutovaným problémem byla existence velkého automobilového závodu TPCA (Toyota, Peugeot Citroen Automobile), který vznikl v průmyslové zóně Ovčáry v blízkosti města Kolín, a jeho negativní dopady na život ve městě (životní prostředí, doprava, sociální otázky apod.). Poté se uskutečnila krátká návštěva okolí automobilky.

Odpoledne delegace strávila v Kutné Hoře. Přítomní byli seznámeni s historií i současností města a absolvovali prohlídku historické části města. V průběhu získali informace o financování rekonstrukce historického centra a komplexním plánem rekonstrukce města.

V průběhu cesty zpět do Prahy se diskutovalo o systému financování českých měst a jejich jednotlivých investičních záměrech, dále o možnostech čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů a jiných dotačních titulů. Bylo dohodnuto, že v průběhu švýcarské cesty českých expertů bude část programu věnována celoevropské iniciativě Energy Cities (úmluva starostů, kteří se zaváží ke splnění klimatických závazků EU), do kterého je v rámci České republiky zapojeno stále velmi málo měst a obcí.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         kogenerační jednotka v Českém Brodě

·         provoz plynové turbíny pro výrobu elektřiny a teplé vody pro jedno sídliště

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Český Brod

·         Kutná Hora a nádherná historická část města

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         V Kolíně se zvlášť třídí Bio-odpad, ale není jasné, co se s tím odpadem dále děje. V mojí obci Reihen se sbírají zahradní a kuchyňské odpady a ve vyhnívacích nádržích se z nich získává bioplyn.

·         Problémy s podniky jako TPCA jsou zákonem lépe řízeny.

Fotodokumentace

RubrikyNezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *