Semináře

Realizované semináře:

  • 2012

Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie

  • 2011

Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy

Aktuální stav Místní Agendy 21 v hlavním městě

Energetický a odpadový management obcí a měst na rok 2012

  • 2010

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR
v evropském kontextu

  • 2009

Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň

  • 2008

Nové možnosti financování projektů a strategických dokumentů ve veřejné správě

  • 2007

Odborný seminář k 1. výzvě Operačního programu Životní prostředí