Studijní cesta do Švýcarska

Studijní cesta byla realizována v termínu 2.10. – 7.10.2011. Konala se v Basileji a Curychu a byla složena z exkurzí zaměřených především na energetický a odpadový management, ochranu přírody a životního prostředí. Společnost MCN, o.p.s. získala finanční podporu na realizaci projektu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.


Partnerem projektu je švýcarský kanton Basel-Stadt.

RubrikyNezařazené