Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy

Termín konání:      úterý 7.6.2011, od 8.30 do 15.30 hodin
Místo konání:        Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice

Pořadatelé:          

MCN, o.p.s.
Město Basilej
Městská část Praha – Dolní Počernice

Sborník prezentací z konference

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.


Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý. Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska – energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.


V rámci odpolední části byly nejzajímavější tyto prezentace: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary – Příklady dobré praxe – odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. – Příklady dobré praxe – veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.


Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst
Jacek Rokicki, zástupce kantonu Bailej
RubrikyNezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *