Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami

Projekt se skládá z pěti částí

Cesta norských expertů do České republiky

Konference: Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň

Studijní cesta představitelů českých municipalit do Norska

Slavnostní zahájení putovní výstavy výstupů projektu

Putovní výstava výstupů projektu

RubrikyNezařazené