Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň

Dne 22.10.2009 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala odborná konference

Konference byla součástí projektu „Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami“, který získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska.

Na konferenci se dostavilo 80 účastníků, mezi nimiž byli například starostové a místostarostové obcí, tajemníci, zástupci odborů životního prostředí či koordinátoři MA21.

Program:  

 • Konferenci zahájila Mgr. Vladimíra Jilečková, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. prezentací společnosti 
 • Úvodní slovo pronesl Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice
 • Svůj příspěvek pronesl Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v České republice, kterého doprovodila Mgr. Helena Benýšková, referentka pro Granty EHP/Norska z Norského velvyslanectví v České republice
 • Možnosti čerpání dotací z OPŽP představila Ing. Tereza Maříková ze Státního fondu životního prostředí ČR
 • Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2008 prezentovala Lenka Olivová, vedoucí Oddělení zpracování a publikování dat z Cenia, české informační agentury životního prostředí
 • Komunitární program Life + a Revolvingový fond MŽP ČR představil Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí ČR
 • O síťové spolupráci obcí a regionů v ČR referovala Mgr. Jitka Boušková z Kanceláře Národní sítě Zdravých měst ČR 
 • Zkušenosti ze sítě norských Zdravých měst předal Richard Brattli, bývalý koordinátor sítě Zdravích měst v Norsku, předseda poradního výboru Světové zdravotnické organizace
 • O implementaci Finančního mechanismu EHP/Norska 2004-2009 informovala Mgr. Šárka Kovačková, programová manažerka, Ministerstvo financí ČR
 • Program švýcarsko-české spolupráce představila Ing. Radana Zámečníková, zástupce Ministerstva financí ČR
 • Příklady dobré praxe MA21 v regionu Fredrikstad a Kristiansand uvedla Nurket Klem, konzultant norské společnosti KS
 • O odpadovém hospodářství v regionu Romsdal hovořil Kjell Lode, starosta Fræna Kommune
 • O tom, jak zpřístupnit oblasti zeleně veřejnosti v souvislosti s norským právem na přístup do přírody, referovala Linn Eidem Myrstad, urbanistka Fræna Kommune
 • Příklady environmentálního vzdělávání na norských školách přednesli pedagogové Asbjørn Eriksen a Emil Aas, pedagogové z nižší střední školy ve Fræna Kommune
 • Otevřená diskuse – otázky směřované na norské experty se týkaly především odpadového hospodářství  
RubrikyNezařazené