Start do MA21 – komunitní běh pro zelené Běchovice

Doba trvání projektu: 04/2009 – 12/2009

Městská část Praha – Běchovice splnila všechna kritéria a postoupila do kategorie D v rámci Místní Agendy 21. více

Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy, která vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. MČ se rozhodla sjednotit téma zdravého prostředí (městská zeleň) a zdravého životního stylu (sportovní soutěž) a využít této koexistence pro koncepci předkládaného projektu i pro zapojení široké veřejnosti v duchu komunitního rozvoje, a to se zvláštním zřetelem na environmentální výchovu dětí a mládeže. V rámci projektu si místní obyvatelé i účastníci závodu budou moci vysadit vlastní stromy.

Podnícení zdejšího sportovního ducha a přínos pro sportovní vyžití všech cílových skupin bude mít úprava i ostatních zelených ploch, z nichž některé budou moci být využívány pro nové sportovní aktivity.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:
• Zpracování akčního plánu pro postup v MA21
• Sběr informací, anketa, vyhodnocení
• Kulatý stůl č. 1 a 2
• Zpracování strategického plánu
• Komunitní běhy pro zelené Běchovice (3 akce)
• Nejkrásnější živý vánoční strom
• Žádost o vyhodnocení činnosti MA21 a postup do kategorie D

Termín ukončení projektu byl na konci roku 2010.

RubrikyNezařazené