Poskytování poradenství pro městské části při implementaci Místní Agendy 21

V rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí získala společnost MCN, o.p.s. finanční podporu – grant, díky němuž mohla nabídnout některým městským částem pomoc při postupu v rámci kategorií MA21.

Aktivity projektu:

V rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí získala společnost MCN, o.p.s. finanční podporu – grant, díky němuž mohla nabídnout některým městským částem pomoc při postupu v rámci kategorií MA21.

Aktivity projektu:

Poradenství pro zavádění metod MA21 a postupu do kategorie D pro Městskou část Praha – Kunratice

V rámci grantu byly uskutečněny tyto aktivity:

Plán byl zpracován v rozsahu cca 64 stran a zmapoval všechny základní oblasti životního prostředí v městské části. V úvodu dokumentu je provedena stručný popis stávajícího stavu městské části. V analytické části jsou popsány jednotlivé oblasti životního prostředí – podnebí, ovzduší, hydrologie, hluk, příroda a krajina, veřejná zeleň, obnovitelné zdroje energie, odpadové hospodářství, ekologické zátěže, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěta. V závěru dokumentu jsou definovány -konkrétní projektové záměry, které by měly být v městské části realizovány. Dokument prošel veřejným projednáváním a byl schválen zastupitelstvem městské části dne 13.12.2011.

  • Kulatý stůl k projednání plánu se uskutečnil dne 13.12.2011
  • Zpracování akčního plánu pro udržení kategorie D
  • Výsadby zeleně
  • Vzdělávací akce pro děti

MČ Praha – Kunratice byla udělena kategorie D na základě níže uvedených splněných kritérií:

– Odpovědný politik: Ing.Arch. Ivana Kabelová

– Neformální skupina pro MA21

– Komunitní plánování:
1) Anketa „Jak hodnotíte životní prostředí MČ Praha – Kunratice?“
2) Kulatý stůl a anketa „Hřiště ve vnitrobloku na Floře – stěhovat či nestěhovat?“

– Průběžná publicita aktivit MA21 v Kunratickém zpravodaji a na webu MČ

– Zapojení zástupců občanského a podnikatelského sektoru do aktivit MA21:

1) Zahradní slavnost u ZŠ
2) Babí léto
3) Výstava hub a jiřin

Projekt naplnil stanovený cíl. Městská část Praha – Kunratice získala potvrzení kategorie D v postupu Místní Agendy 21 dne 24.11.2011. Proces zavádění MA21 byl nastartován a ověřen a MA21 se stala součástí života městské části.

Poradenství v MA21 pro MČ Praha – Nebušice – dosažení kategorie D

V rámci grantu byly uskutečněny tyto aktivity:

  • Úprava školní zahrady – vzdělávací akce pro děti

Realizátor grantu připravil postup na dotvoření venkovního prostoru v areálu základní školy, který bude sloužit dětem v rámci vyučovacího procesu (úprava záhonů, oddělení plůtky, výsadby), ale také pro trávení volného času v rámci mimoškolní činnosti. Dále byl upraven prostor před základní školou (umístění vzrostlých stromů do nádob a celková úprava prostoru). Žáci se sami podíleli na realizaci celé akce a byli plně zapojeni do celého procesu projektu.

  • Dotazníkové šetření – zjištění názoru občanů na stav životního prostředí v Městské části Praha – Nebušice
  • Synopse rozvojového plánu v oblasti životní prostředí v podmínkách hlavního města Prahy

Dokument byl zpracován v rozsahu 92 stran a zmapoval všechny základní oblasti životního prostředí v městské části.

  • Akční plán pro udržení kategorie D a také pro eventuální postup do kategorie C Místní Agendy 21 pro rok 2012
  • Kampaň Den bez úrazů – akce zaměřená na posílení bezpečnosti a zdraví dětí základní školy i občanů městské části

Na portál Místní Agendy 21 byly nahrány dokumenty o níže uvedených akcích, což bylo důvodem k udělení kategorie D za rok 2011:
a) plánování s veřejností
• anketa k celkovému rozvoji obce
• anketa kulturní a volnočasové aktivity v MČ Praha – Nebušice

b) spolupráce 3 sektorů
• Nebušický masopust
• pohádková odpoledne
• 125. výročí založení kostela v Nebušicích

c) publicita realizovaných akcí
d) usnesení Zastupitelstva MČ o ustanovení politika, koordinátora a akční skupiny pro MA21

Projekt naplnil stanovený cíl. Městská část Praha – Nebušice získala potvrzení kategorie D v postupu Místní Agendy 21 dne 30.11.2011. Proces zavádění MA21 byl nastartován a ověřen a MA21 se stala součástí života městské části.

RubrikyNezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *