Studijní cesta islandské delegace do České republiky 7. – 12.11.2010

Šestičlenná islandská delegace navštívila v rámci projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“ ve dnech 7. ař 12. listopadu 2010 Českou republiku.

Pro islandskou delegaci byl připraven pestrý studijní program, zahrnující slavnostní večeři na uvítanou, 3 celodenní exkurze s přespáním v Koberovech a ve Vrchlabí, celodenní konferenci a návštěvu ekoškoly a mateřských školek. Program byl pro islandské hosty „šitý na míru“.

dole zleva: Theódóra Matthiasdóttir, Lenka Uhrová, Thordis Thorisdottir, Arnheiður Hjörleifsdóttir, Eggert, nahoře zleva: Jindřich Kvapil, starosta Obce Koberovy, Erla Björk Örnólfsdóttir, Ragnar Frank Kristjansson, Stefán Gíslason

Program studijní cesty


8.11.2010

exkurze do Benátek nad Jizerou

zajištění programu: Jaroslav Král, starosta města, a jeho kolegové

·       prezentace města, prohlídka zámku a okolí

·       exkurze na skládku odpadů

oběd v Doksech

exkurze do vesnické památkové zóny Žďár

zajištění programu: Mgr. Bronislava Tvrzníková, tajemnice MěÚ Mimoň

·       vyhlídka na Máchovo jezero, problém čistoty vody v jezeře

·       Břehyňský rybník – přírodní rezervace

·       Zahrádky – Novozámecký rybník – rezervace, technické památky v obci

večeře v Jestřebí – stylová restaurace Dřevěnka

odjezd do Koberov, ubytování v penzionu Hamštejn


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • péče o staré domy ve vesnické památkové rezervaci Žďár a nápad ochraňovat celou lokalitu, nejen jeden dům
 • používání původních způsobů oprav domů ve vesnické památkové rezervaci Žďár
 • skládka odpadů v Benátkách nad Jizerou – velmi uklizené místo, degradace znečišťujících látek, přeměnit odpad ve zdroj
 • Hradčany – ochrana bývalého vojenského území, ve kterém se nachází speciální druhová skladba rostlin a živočichů
 • práce úřadu a projekty v městě Benátky nad Jizerou – tak velké úsilí pro město, které čítá jen cca 7000 obyvatel, péče o zeleň
 • přírodní rezervace Břehyňský rybník

Co se vám nejvíce líbilo?

 • staré domy ve vesnické památkové rezervaci Žďár
 • kolik věcí se stalo za tak krátkou dobu od pádu socialismu v Benátkách nad Jizerou, péče o zelené plochy
 • vize jaroslava Krále, starosty Benátek nad Jizerou
 • příroda a krajina – jakým způsobem se pracuje dohromady s přírodou a historií (např. bývalé vojenské území)
 • kolik práce se udělalo v České republice za posledních 18 let – rezervace Zahrádky a Břehyňský rybník

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Island by měl více myslet na jeho staré stavby a budovy.
 • Zaujalo mě řešení kvality vody v Máchově jezeře (AgCl2) a jak se vypořádávají s  růstem řas – navrhuji redukovat vliv hnojiv v prostředí anebo používat různé druhy rostlin, které by odebíraly ze systému živiny.

9.11.2010

exkurze do Koberov

zajištění programu: Jindřich Kvapil, starosta

·       exkurze pasivní domy, odborný výklad

·       exkurze do Besedic, průvodce: Ing. Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český Ráj, odborný výklad o ochraně přírody

exkurze do Liberce, Čmelák – Společnost přátel přírody

zajištění programu: RNDr. Lenka Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody

·        prezentace činnosti – EVVO

·        exkurze do Nového pralesa

oběd chata Pláně, prezentace činnosti Čmeláka

exkurze do Nového pralesa

odjezd do Vrchlabí, ubytování v hotelu Labuť, večeře


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • ochrana CHKO Český ráj bez přílišné infrastruktury
 • Čmelák – pro přírodu a pro lidi – cíle vedoucí k biodiverzitě! Profesionální průvodci v lese, dobrovolnictví pro firmy, ochrana přírody, změna ve  skladbě lesa.
 • pasivní domy v Koberovech – ušetření 90% energie je úžasné, je to velmi dobře naplánované, zrealizované a prezentované profesionálním a pozitivním způsobem
 • CHKO Český ráj – nejlepší zážitek – úžasná oblast, speciálně skalní město a  bludiště

Co se vám nejvíce líbilo?

 • CHKO Česká ráj – skalní město jako v pohádce, ochrana přírody
 • Čmelák – les a to, že kupují lesní pozemky a pak o ně pečují
 • exkurze do přírody a přednáška o pasivních domech a environmentálním vzděláváním
 • tento den byl fantastický od začátku do konce
 • Národní geopark – oblast, která v sobě skrývá množství geologických fenoménů
 • skalní labyrint v Českém ráji – jedinečná zkušenost

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Oblasti, které jsme dnes navštívili, jsou mnohem lépe řízené, než na Islandu, můžeme se mnoho naučit z toho, co jsme viděli.
 • Líbilo se mi jednoduché plánování v přírodním prostředí v Českém ráji.
 • Šetření energie v každodenním životě jako například v pasivních domech – Island moc na takovéto věci nemyslí, protože nevyrábí energii spalováním uhlí ani dřeva.
 • Na Islandu by bylo určitě pozitivní změnou mít více aktivní neziskové společnosti a dobrovolnickou činnost.
 • Z dnešních příkladů dobré praxe bychom nic neudělali lépe.

10.11.2010

exkurze na Rýchory

zajištění programu: pracovníci Správy KRNAP, ing. Václav Němec

·        terénní exkurze do Dvorského lesa (jeden z velmi mála krkonošských pralesů)

·        Krkonošské muzeum Vrchlabí

·        klášter – prohlídka expozice Kámen a život s ředitelkou muzea Olgou Hájkovou a s prezentací plánů s expozicí do budoucna

oběd s ředitelem Správy KRNAP Ing. Janem Hřebačkou

exkurze do Kutné Hory

zajištění programu: Ing. Vladimír Kocián, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kutná Hora

·        prohlídka sv. Barbory

·        přijetí na radnici, prezentace města

odjezd do Prahy


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • odpadové hospodářství v Kutné Hoře je na dobré cestě, líbí se mi nápad podzemních kontejnerů
 • zpřístupnění NP Krkonoše pro handicapované občany
 • dobrý management NP Krkonoše
 • zonace NP Krkonoše a řízení chráněných území (omezený počet turistů)
 • výborný průvodce v Kutné Hoře – samotného ho téma velmi zajímalo, a proto byla exkurze velmi zajímavá

Co se vám nejvíce líbilo?

 • les v zóně 1 v NP Krkonoše – prales
 • centrum Kutné Hory – krásné město s bohatou historií
 • NK Krkonoše – pohled na Sněžku, diskuse s ředitelen parku Janem Hřebačkou, terénní procházka se zkušenými lesníky, kteří delegaci zprostředkovali nejen základní údaje o území, ale i odborné informace a znalosti

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Zonace chráněných území – především národního parku. Měl by ale být vstup do národního parku zpoplatněn?
 • Na Islandu je pro podporu recyklace zaveden systém plastových a skleněných vratných lahví (poplatek za vrácení). Toto také motivuje některé lidi k  vybírání lahví ze smíšeného odpadu. 

Která 3 navštívená místa vás nejvíce inspirovala?

1.1 Exkurze do CHKO Český ráj – krásná procházka v úžasné přírodě (relaxace a inspirace). Bylo zajímavé pozvat, jak se v oblasti pečuje o přírodu, jak jednoduše a funkčně jsou označené turistické cesty.

1.2 Návštěva NP Krkonoše byla také inspirativní, především diskuse s lesníky. Návštěva muzea a informačního centra byla také zajímavá.

1.3 Konference, návštěva eko-školek a návštěva centra Prahy.

2.1 Český ráj – krásná příroda.

2.2 Krkonoše – velmi dobré vedení parku, neznečištěná příroda.

2.3 Žďár – ochrana a péče o vesnické stavby.

      Nápady na implementaci příkladů dobré praxe na Islandu:

 • Soukromý provoz skládky odpadů jako v Benátkách nad Jizerou.
 • Ochrana vesnic jako ve Žďáru.
 • MCN, o.p.s. ukázala, jak se takovéto studijní cesty a konference organizují, z  toho jsem se mnoho naučil.

3.1 Benátky nad Jizerou, setkání se starostou Jaroslavem Králem, návštěva jeho kanceláře (na zámku) a prezentace jeho vize a projektů, které zde již byly realizovány, byly velmi inspirativní. Jsem členem místního zastupitelstva na Islandu a vždy si na Jaroslava vzpomenu, až budu bojovat za svoji vizi ke zlepšení našeho města Snæfellsbær.

3.2 Žďár – ráda bych měla na Islandu podobnou oblast, ale vzhledem ke krátké historii výstavby kvalitních domů nic podobného nemáme.

3.3 Koberovy byly velmi dobrou zkušeností a opravdu se mi moc líbily. Skalní labyrint byl úžasný, líbil se mi jednoduchý a efektivní způsob značení turistických cest.

4.1 Český ráj – úžasné okolí a ochrana přírody.

4.2 Krkonoše – stromy a příroda.

4.3 Pohostinnost a štědrost Čechů, je to krásná země.

5.1 CHKO Český ráj a Koberovy – dobrý management, krásná příroda, dobré značení turistických cest, výjimečný zážitek.

5.2 Vesnická památková rezervace Žďár – ochrana celé oblasti, používání starých způsobů stavby domů.

5.3 Benátky nad Jizerou – jak rychle se věci zlepšily, vize, která je v souladu s ochranou životního prostředí, mnoho zelených ploch je k dispozici pro místní občany.

6.1 Čmelák – Přátelé přírody – existují jen 16 let a za tu dobu stihli vybudovat systém, jakým obyvatelům Liberce umožňují prožít krásu přírody; skupují lesy a pak je ochraňují a dělají z nich nové pralesy.

6.2 Národní geopark – celá řada zajímavých geologických fenoménů, zajímavý způsob ochrany přírody a krajiny

6.3 Pasivní domy v Koberovech – je to způsob jak udělat nízkoenergetické domy populárnější.

RubrikyNezařazené