Krajská konference EVVO 2012

Téma: Udržitelná energie.

Termín konání:   18.10.2012, od 9.00 do 15.30 hodin
Místo konání:     Malý sál Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
Pořadatel:           Hlavní město Praha
Organizátor:       MCN, o.p.s.

Program a prezentace z konference

Dne 18.10.2012 se od 9.30 do 15.30 hodin konala v  Malém sále Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1, Praha 1  Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie. Pořadatelem akce bylo Hlavní město Praha, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s. Konference byla určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů.

Konference se zúčastnilo 112 osob.

Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnované prezentacím,
ze kterých se účastníci dozvěděli zásadní informace o strategii ekologické výchovy v hlavním městě Praze, strategii a koncepci EVVO Ministerstva životního prostředí ČR a také strategické přístupy na všech stupních vzdělávání v oblasti EVVO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Druhá část dopoledního programu byla věnována úvodním prezentacím pro odpolední workshopy. Velmi dobře byly tyto prezentace hodnoceny v rámci zpětné vazby konference.

Odpolední část konference byla určená pro konkrétní předání nových poznatků či příkladů dobré praxe formou workshopů, jejichž facilitátoři byli odborníci z praxe.

Workshop č. 1 – Co nového v českých městech v oblasti udržitelné energie
Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. energetický manažer, oddělení projektů a strategií, Městský úřad Litoměřice

Workshop č. 2 – Mezinárodní kontext – udržitelná energie
Ing. Michaela Rosecká, odbor mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad
Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer – Energie pro všechny do roku 2030, společnost
Educon,občanské sdružení

Workshop č. 3 – Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? – Inspirace pro pedagogy
Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola, programová ředitelka Sdružení TEREZA
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PedF UK v Praze, katedra biologie a environmentálních studií a studenti PedF UK v Praze
Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Přírodovědecká fakulta UHK – téma Perspektivy a zkušenosti celoživotního vzdělávání EVVO ve Východočeském regionu

Workshop č. 4 – Aktéři – ekoporadny a ekocentra – zkušenosti s širokou veřejností
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, zelené úřadování, nakládání s odpady, domácí ekologie.


Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací deseti společností a NNO, věnujících se EVVO. Mezi nejpůsobivější patřila výstava Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, kterou představila společnost MCN, o.p.s.

RubrikyNezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *